Vyúčtovanie priebežného čerpania juniorskej dotácie - Bratislava Monarchs - rok 2018

streda, 28. november 2018 13:26 Lukáš Machotka
Vyúčtovanie priebežného čerpania juniorskej dotácie - Bratislava Monarchs - rok 2018
Povinné zverejnenie prijatia a čerpania poskytnutých finančných prostriedkov - juniorská dotácia pre rok 2018.

Dokument na stiahnutie: KLIKNI NA ZOBRAZENIE