2% z daní ako podpora klubu

Darujte nám 2% z dane

Podporte rozvoj klubu Bratislava Monarchs svojimi 2% z dane

Klub amerického futbalu Bratislava Monarchs ako občianske združenie, je dobrovoľná organizácia, ktorá funguje na základe lásky k športu a dobrovoľníctvu. Avšak bez financií to v dnešnej dobe ide veľmi ťažko. Práve 2% sú pre našu organizáciu šanca, ako vylepšiť klub, zlepšiť podmienky hráčom a v neposlednom rade viac priblížiť americký futbal našemu fanúšikovi, teda VÁM. Preto 2%, ktoré nám venujete, Vám radi vrátime vo forme krásneho zážitku na našich zápasoch.

Postup pri darovaní

 • Som zamestnanec
  1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane
  4. Prečitajte si pozorne celé vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje
  5. Do vyhlásenia doplňte údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať
  6. Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu aj s potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU
  7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech klubu BRATISLAVA MONARCHS. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu
  Dokumenty na stiahnutie
 • Podávam si daňové priznanie sám, ako fyzická osoba
  1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €
  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete podporiť klub BRATISLAVA MONARCHS:
   Názov Klub amerického futbalu BRATISLAVA MONARCHS
   Právna forma Občianske združenie
   IČO 31754252
   Ulica Mlynské luhy
   Číslo 17095/3
   PSČ 82103
   Obec Bratislava
  3. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad ( podľa Vášho bydliska - adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech klubu BRATISLAVA MONARCHS
  Dokumenty na stiahnutie
 • Právnická osoba
  1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €
  2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa
  3. 1% vs 2%

   a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

   b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

  4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Názov Klub amerického futbalu BRATISLAVA MONARCHS
   Právna forma Občianske združenie
   IČO 31754252
   Ulica Mlynské luhy
   Číslo 17095/3
   PSČ 82103
   Obec Bratislava
  5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať
  6. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu
  7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla - adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov
  8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov
  Dokumenty na stiahnutie
Darujte 2% klubu BRATISLAVA MONARCHS

Ďakujeme!