Darujte nám 2%

PODPORTE ROZVOJ KLUBU BRATISLAVA MONARCHS SVOJIMI 2% Z DANE

Klub amerického futbalu Bratislava Monarchs ako občianske združenie, je dobrovoľná organizácia, ktorá funguje na základe lásky k športu a dobrovoľníctvu. Avšak bez financií to v dnešnej dobe ide veľmi ťažko. Práve 2% sú pre našu organizáciu šanca, ako vylepšiť klub, zlepšiť podmienky hráčom a v neposlednom rade viac priblížiť americký futbal nášmu fanúšikovi, teda VÁM.
Preto 2%, ktoré nám venujete, Vám radi vrátime vo forme krásneho zážitku na našich zápasoch.

Údaje klubu:
Názov:
Klub amerického futbalu BRATISLAVA MONARCHS
Právna
forma: Občianske združenie
IČO
: 31754252

POSTUP PRI DAROVANÍ:

1. Som zamestnanec

1. Do 15.02.20XX požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v predchádzajúcom roku 20XX odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane
4. Prečítajte si pozorne celé vyhlásenie, v ktorom sú pred vyplnené naše údaje
5. Do vyhlásenia doplňte údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať
6. Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu aj s potvrdením, doručte do 30.04.20XX na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech klubu BRATISLAVA MONARCHS. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu

TLAČIVO NA STIAHNUTIE:

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

2. Podávam si daňové priznanie sám, alebo ako fyzická osoba

1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku 20XX neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete podporiť klub BRATISLAVA MONARCHS:

Názov
: Klub amerického futbalu BRATISLAVA MONARCHS
Právna
forma: Občianske združenie
IČO
: 31754252

3. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.20XX tohto roku) na Váš daňový úrad ( podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech klubu BRATISLAVA MONARCHS

3. Právnická osoba

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa
3. 1% vs 2%
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Názov: Klub amerického futbalu BRATISLAVA MONARCHS
Právna
forma: Občianske združenie
IČO
: 31754252

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať
6. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu
7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov
8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov

ĎAKUJEME


34_20240625_005036.png