História a úspechy klubu

Klub MONARCHS Bratislava je najstarším klubom a zároveň aj priekupníkom amerického a flag futbalu na Slovensku, ktorý bol založený už v roku 1995 a nepretržite funguje a existuje až dodnes.

Prikladáme Vám aj ALL TIME ŠTATISTIKY MONARCHS, ktoré nájdete na linku nižšie:

MONARCHS ALL TIME ŠTATISTIKY KLUBU

Úspechy klubu:

2023 – 4. miesto, ČLAF a 2.miesto U18 ČLAF
2020
- 2021 (COVID-19)
2019
– 2 miesto, finalista AFL Div.I (Austrian Football League, Div.I)
2019 - víťaz ligy, SFL - Slovak Football League
2018
– najvyššia rakúska liga a jedna z najlepších v Európe - AFL - (Austrian Football League)
2017
– víťaz ligy, AFL Div. I (Austrian Football League, Div.I)
2017
- víťaz ligy, SFL - Slovak Football League
2015
- víťaz ligy, HFL - Hungarian Football League
2015
- víťaz ligy, SFL - Slovak Football League
2013
- víťaz ligy, IFAF CEI
2012
- víťaz ligy, SFL - Slovak Football League
2012
– 2. miesto, finalista IFAF CEI
2010
- 3. miesto, finalista CLAF - Czech Football League
2009
- 3. miesto, finalista CLAF - Czech Football League
2007
- 3. miesto, finalista CLAF - Czech Football League
2006
- 2. miesto, finalista CLAF - Czech Football League
2005
- 3. miesto, finalista CLAF - Czech Football League

2019 - 2.miesto AFL Division I (Rakúska Futbalová Liga Div.I)
2019 - 2.miesto AFL Division I (Rakúska Futbalová Liga Div.I)
2019 - Víťaz ligy SFL (Slovenská Futbalová Liga)
2019 - Víťaz ligy SFL (Slovenská Futbalová Liga)
2018 - AFL
2018 – Účasť v AFL (Rakúska Futbalová Liga) - TOP liga v Európe
2017 – Víťaz ligy AFL Div. I, postup do AFL (Austrian Football League, Div.I)
2017 – Víťaz ligy AFL Div. I, postup do AFL (Austrian Football League, Div.I)
2017 - Víťaz ligy SFL (Slovenská Futbalová Liga)
2017 - Víťaz ligy SFL (Slovenská Futbalová Liga)
2015 - Víťaz ligy HFL - (Maďarská Futbalová Liga)
2015 - Víťaz ligy HFL - (Maďarská Futbalová Liga)
2013 - Víťaz ligy, IFAF CEI
2013 - Víťaz ligy, IFAF CEI

34_20240212_182125.png