Partneri klubu

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)

9_20240211_131804.png
Navštíviť web partnera

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Nadväzuje na takmer 270-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou. STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií.

Na medzinárodnej úrovni má STU uzatvorenú stovky dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými pracoviskami. Ročne posiela do zahraničia na študijné a výmenné pobyty takmer 500 študentov.

Výskumné tímy na škole sa zapájajú do riešenia medzinárodných projektov, ročne riešia asi 700 výskumných projektov financovaných z grantov a ďalšie stovky projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax.

Absolventi STU patria medzi najžiadanejších a najlepšie odmeňovaných zamestnancov na trhu práce. Aktuálne študuje na 7 fakultách STU a univerzitnom ústave viac ako 10-tisíc študentov. Univerzita poskytuje štúdium v troch stupňoch - bakalárskom, inžinierskom/magisterskom.
Ponúka tiež programy celoživotného vzdelávania a MBA štúdium v spolupráci s TU Wien.

Späť na partnerov