Partneri klubu

Ticketportal

Ticketportal je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je predaj vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia. Naša spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny TICKETPORTAL, ktorá pôsobí okrem Slovenska aj v Českej republike, v Maďarsku, v Poľ

16_20240226_182716.png
Navštíviť web partnera

Ticketportal je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je predaj vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia.
Naša spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny TICKETPORTAL, ktorá pôsobí okrem Slovenska aj v Českej republike, v Maďarsku, v Poľsku a v Bulharsku.
Spoločnosť IRSnet bola za týmto účelom založená v roku 2003, kedy prevzala aktivity a získala exkluzívne podlicenciu od spoločnosti Denax, a.s., k prevádzkovaniu a ďalšiemu šíreniu rezervačného a predajného systému pre predaj vstupeniek.
Vstupenky pre našu spoločnosť sú dostupné aj cez naše predajné miesta, ktoré sú zobrazené na našej stránke: https://www.ticketportal.sk/SellingPlaces/
Okrem vyššie uvedeného sme prevádzkovateľom webového portálu www.ticketportal.sk, ktorý je určený pre všetkých záujemcov o vstupenky na kultúrne či športové akcie. Nejedná sa iba o portál slúžiaci k rezervácii či kúpe vstupeniek, ale zároveň tento portál slúži k získaniu informácií o kultúrnom dianí v rôznych regiónoch Slovenskej republiky.
Okrem samotného predaja vstupeniek sa ďalej zameriavame na predaj a inštaláciu predajných systémov určených pre divadlá, športové haly, multikiná a múzeá.

Späť na partnerov